Wanneer kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?

By | 20 mei 2017

Wanneer u zorgpremie betaald, kunt u van de overheid zorgtoeslag krijgen.  Om toeslag aan te vragen bent u weer afhankelijk van uw inkomen of dat van uw partner. Ook moet u minimaal achttien jaar zijn, omdat kinderen tot achttien jaar kosteloos een zorgverzekering hebben.

Wanneer kunt u zorgtoeslag ontvangen?

De voorwaarden om zorgtoeslag te ontvangen in 2017 zijn:

 • U bent minimaal achttien jaar.
 • U betaalt zorgpremie aan een Nederlandse zorgverzekering.
 • U mag een bepaald salaris verdienen. Bent u alleenstaand dan mag de hoogte van uw salaris per jaar niet meer zijn dan € 27.857 . Als u samenwoont met een partner mag jullie gezamenlijk inkomen niet meer zijn dan € 35.116 per jaar.
 • U moet beschikken over een Nederlandse nationaliteit of een valide verblijfsvergunning.
 • Uw vermogen (spaargeld, beleggingen, vakantiehuis etc.) mag niet te hoog zijn. Bij alleenstaande geldt een maximum van € 107.752. Bent u samenwonend dan geldt een maximum van € 132.752.

Wanneer is zorgtoeslag niet mogelijk?

Er zijn ook een aantal omstandigheden waarbij u geen toeslag ontvangt, omdat u uw eigen zorgverzekering niet hebt afgesloten. Dit geldt voor de volgende situaties:

 • U bent actief werkzaam als militair
 • U moet langer dan één maand een straf uitzitten de gevangenis of een tbs-kliniek
 • U staat geregistreerd als gemoedsbezwaard. Gemoedsbezwaard wil zeggen dat u vanwege een bepaalde religie geen zorgverzekering mag afsluiten.
 • U komt uit het buitenland en studeert in Nederland. Alleen als u ouder bent dan dertig jaar of een bijbaan heeft naast u studie, kunt u zorgtoeslag krijgen. Als u samenwoont telt uw inkomen wel altijd mee om te berekenen hoeveel uw partner ontvangt, als uw partner wel aan de voorwaarden voldoet om deze te ontvangen.

Buitenland

Als u in het buitenland woont kan u in sommige gevallen wel in aanmerking komen. U moet dan wel in een EU-land wonen waar ze zorgverzekeringen bieden. U kunt deze ontvangen wanneer:

 • U een baan heeft in Nederland of uw pensioen uit Nederland ontvangt
 • Een uitkering uit Nederland ontvangt
 • U familie bent van iemand die een baan heeft in Nederland of een uitkering ontvangt uit Nederland

Maximale zorgtoeslag

In 2017 kunt u maximaal € 88,- aan zorgtoeslag ontvangen. Als u samenwoont is dit bedrag € 170,-. De overheid betaalt minder zorgtoeslag als u een hoog inkomen heeft. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u door naar de Belastingdienst.