Wanneer heeft iemand recht op zorgtoeslag?

By | 12 juli 2018

Wanneer heeft iemand recht op zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is één van de belangrijkste pijlers binnen het Nederlandse zorgsysteem. Op de pagina “Wat is zorgtoeslag exact?” heeft u van alles kunnen lezen over de zorgtoeslag. Voor veel mensen blijft de volgende vraag wel open staan: “Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?”. Op die vraag geven we in dit artikel een duidelijk en uitgebreid antwoord.

De Nederlandse staat heeft bepaalde richtlijnen vastgesteld. Een Nederlander dient aan alle richtlijnen te voldoen, voordat hij/zij de zorgtoeslag krijgt.  Hiermee probeert de Nederlandse staat het eerlijk te houden voor alle inwoners. De inwoners met een hoger inkomen hebben bijvoorbeeld al geen recht op de zorgtoeslag.

Voorwaarden

De allereerst voorwaarde gaat over de leeftijd van de desbetreffende persoon. Zorgtoeslag kan alleen verkregen worden als u 18 jaar of ouder bent. Tevens moet u een Nederlandse zorgverzekering afgesloten hebben bij één van de verzekeringsmaatschappijen. Overigens is het afsluiten van een basiszorgverzekering sowieso een verplichting binnen Nederland. Elke Nederlandse burger dient een basiszorgverzekering te hebben.

Een andere voorwaarde is dat u de beschikking moet hebben over de Nederlandse nationaliteit of u moet een geldige verblijfsvergunning hebben. Tot slot wordt er gekeken naar het inkomen én het vermogen. Pas sinds 2013 wordt er ook naar het vermogen gekeken. Indien het vermogen of het inkomen te hoog is, vervalt direct het recht op de zorgtoeslag.

Als we de punten kort samenvatten, komen we uit op onderstaand rijtje:

  • U dient 18 jaar of ouder te zijn;
  • U dient een Nederlandse basiszorgverzekering afgesloten te hebben;
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen is niet te hoog;
  • Uw vermogen is niet te hoog.

De eerste drie punten spreken voor zich. Bij de laatste twee punten verschaffen we u graag nog iets meer informatie, aangezien de exacte bedragen hierbij een grote rol spelen.

Inkomen

De hoogte van uw zorgtoeslag wordt bepaald aan de hand van uw inkomen. Om dit te bepalen is het eerst belangrijk om na te gaan of u een toeslagpartner heeft. Indien u geen toeslagpartner heeft, mag uw inkomen maximaal €27.857 per jaar zijn. Indien u wél een toeslagpartner heeft, mag uw gezamenlijke inkomen maximaal €35.116 per jaar zijn.

Indien u onder één van deze bedragen (afhankelijk van uw situatie) blijft, heeft u recht op zorgtoeslag. Het exacte bedrag is vervolgens weer afhankelijk van uw exacte inkomen. De Belastingdienst hanteert hier specifieke tabellen voor, waarin het bedrag aan zorgtoeslag af te lezen valt.

Vermogen

Sinds 2013 kijkt de Belastingdienst ook naar uw vermogen om te bepalen of u recht heeft op zorgtoeslag. Indien u geen toeslagpartner heeft, mag u een maximaal vermogen van €107.752 hebben per 1 januari van het kalenderjaar. Indien u een toeslagpartner heeft, mag u een maximaal van €132.752 hebben per 1 januari van het kalenderjaar.

Zodra uw vermogen boven één van deze bedragen (afhankelijk van uw situatie) komt, heeft u geen recht meer op zorgtoeslag. Onder vermogen vallen onder andere spaargeld, beleggingen, het vermogen van minderjarige kinderen, schenkingen en een vakantiehuis. Ook het vermogen in het buitenland telt mee in deze berekening.

Indien uw vermogen onder de bovengenoemde bedragen blijft, heeft u recht op zorgtoeslag. Het exacte bedrag aan zorgtoeslag is vervolgens afhankelijk van het exacte bedrag aan vermogen. Lees hier alle informatie hoe u zorgtoeslag kunt aanvragen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *