Category Archives: Blog

Wanneer kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?

Wanneer u zorgpremie betaald, kunt u van de overheid zorgtoeslag krijgen.  Om toeslag aan te vragen bent u weer afhankelijk van uw inkomen of dat van uw partner. Ook moet u minimaal achttien jaar zijn, omdat kinderen tot achttien jaar kosteloos een zorgverzekering hebben. Wanneer kunt u zorgtoeslag ontvangen? De voorwaarden om zorgtoeslag te ontvangen in 2017… Read More »

Wat is zorgtoeslag exact?

Wat is zorgtoeslag exact? Nederland wordt omschreven als een zorgstaat. Dat is onder andere terug te zien in een recent onderzoek waaruit bleek dat Nederland de Europese koploper op het gebied van zorg is. Dat onderzoek wees uit dat het Nederlandse zorgsysteem als beste van Europa functioneert. Het Nederlandse zorgsysteem kenmerkt zich door enkele veelbesproken… Read More »

Verandering in uw inkomen?

Verandering in uw inkomen? De Nederlandse staat is, in vergelijking met andere landen, erg gericht op het verlenen van goede zorg aan de inwoners. Dat is onder meer terug te zien in onderzoeken waaruit blijkt dat het Nederlandse zorgsysteem als beste uit de bus komt. Het Nederlandse zorgsysteem kenmerkt zich onder andere door de zogeheten… Read More »